Критерият на Кели

Критерият на Кели носи името си от Джон Л. Кели, американец, който е открил теорията и формулата. Нека разгледаме идеята на критерия на Кели – определяне точната сума която може да заложите за съответната среща след като сте определили максимално точно вероятността за достигане на точната прогноза. Трябва да е ясно, че всеки залог е функция на текущата ви банка /налична сума за залагане/ и не е възможно да загубите бързо вашите пари. Това е система, с която можете да печелите бавно и системно и без големи рискове за загуби.

Точната формула е:  А = Р – (1 – Р)/ (К. – 1)
Където: А е процентът от средства, който можете да заложите за това събитие.

               Р е вероятността да се случи това събитие Това е най-важният параметър върху него се гради цялостната стратегия. Това е вероятността, която всеки играч изчислява и прогнозира да се случи съответното събитие.

               К е коефициент, предложен от букмейкъра за съответното събитие.

Да разгледаме един пример:

               При коефициент предложен от букмейкъра К=1.75

               След подробен анализ сте достигнали до извода, че това събитие може да се случи с вероятност от 60% т. е. Р=0.60

               Изчисляваме по формулата А=0.07

Правим следния извод, Залагайки 7% от банката, с която разполагате и изпълнявайки стриктно описания критерий на Кели в дългосрочен план трябва да Ви донесе печалба. Добавям и голямата сигурност, която има в критерия той ни задължава да ограничаваме залозите, които правим във всеки един случай с текущото състояние на банката.

Важно: Спазвайки предложената стратегия обръщам внимание към отределяне на вероятността да бъде познат текъщия залог. Точно там се крие силата на всеки играч.

Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на „бисквитки“. информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close