Система за залагане с редица числа

Тази система Ви дава по-голяма гъвкавост в сравнение с Мартингейл, защото дава възможност да се избират размера на залозите по подходящ начин в зависимост от индивидуалните виждания на играча. Между двете системи има съществени различията, които искам да се спра. Мартингейл – връща много бързо залозите и натрупва чиста печалба, но за съжаление има и един съществен недостатък – за кратко време увеличава много залога и риска от големи загуби винаги съществува.

Системата за залагане с редица числа изисква непрекъснато следене на постигнатия резултат и отразяването му в редицата, но това дава по голям контрол върху цялата ситуация и естествено намалява рисковете за загуба.

Системата за залагане с редица числа минава през няколко етапа преди да започнете.

Да определим сумата, която искате да спечелите в дадения етап от играта т.е. с прилагането на тази стратегия. Трябва да определите за колко време предполагате че тази цел е осъществима, да обърна внимание става дума за една дългосрочна стратегия и не толкова във времето колкото в броя на залаганията и като допълнение период с 10-15 залагания ми се струва несериозен за цялостна стратегия и в такъв случай Ви препоръчвам да преминете към единични залагания и просто да си водите статистика.

Ще дам един пример за използване на системата с редица числа. Искам да спечеля 100 единици за 40 залагания, като коефициентите на събитията ще бъдат между 1.5 и 2.1 и по мои виждания ще имам успеваемост около 40 %. Не трябва да се надценяваме в никой момент това води до грешни преценки и естествено загуби. Нашата редица з началото е следната с равно разпределени залози.

2,5 2,5 2,5 ……….2,5

Да определим големината на първия залог – събираме първото и последно число в случая 2,5+2,5=5 и ако сте избрали събитие с коефициент 1.5 за да спечелите 5 единици е необходимо да заложите 10 единици. Залога е направен имате две възможности, ако е успешен се задраскват двете крайни числа от редицата и продължаваме по същия начин и втора възможност губещ залог, който, за да може да запазите баланса на вашата редица и запазите крайната си нетна печалба трябва да добавите в края на редицата в нашия случай това е 10 като последно число. При определяне на следващия залог се вижда, че загубения предишен участва с цялата си тежест следващия залог в нашия пример е 2,5+10=12,5 това е сумата, която искаме да спечелим при този залог и в зависимост от събитието и неговия коефициент ще направим залога си. Избора ни е за събитие с коефициент 2 това определя да заложим 12,5 единици при коефициент 2 и да спечелим 12,5 единици. При верен залог и постигната печалба от 12,5 единици от нашата редица отпадат първото и последни число това са числата, които формираха нашия залог в случая 2,5 и 10. Вижда се, че непрекъснато добавяме или премахваме числа от нашата редица, а също така и че при всеки не познат залог следващия се увеличава. Тази система не прави толкова голяма прогресия както Мартингейл, но ако попаднете в лоша серия много бързо нещата излизат извън контрол и водят го големи загуби.

Препоръчвам тази стратегия да се играе с малки суми на средно високи коефициенти между 1,3-19 за които се предполага, че играча ще има успеваемост близка или по висока от 50%. Това е една стратегия, която може да помогне на играча да стане много стриктен в спазването на избраните от него правила, а това води винаги до добри резултати.

Стратегията за залагане с редица числа мога да препоръчам на начинаещи играчи, които да си изработят тяхно прогнозиране с фиктивна банка, за да разберат до какво ниво са стигнали с тяхната подготовка и
готовност за игра и успехи.

Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на „бисквитки“. информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close